Yeni Öğrenci

yeni ogrenciLefkoşa'da Yaşam Onbeş Kasım Üniversitesi destek kampüsü, adanın en turistik yerlerinden biri olarak bilinen Lefkoşa kentinin tam merkezi bölgesine yakın bir yere konumlandırılmıştır.

Lefkoşa kentinde tarih adeta modern yapılaşma ile birleşmiştir. Öğrencilerin uğrak mekanı olan Lefkoşa merkez bölgesinde, tarihi yapıtlar ve bu yapılarla birlikte tarihi dokuyla bütünleşen mekanlar bulunmaktadır.

Öğrenci Akademik Danışmanlığı: Her öğrencinin, kayıtlı bulunduğu bölüm başkanlığınca görevlendirilen bir akademik danışmanı vardır. Öğrenci danışmanlığı, ders programı, akademik, idari ve sosyal konularda öğrenciye rehberlik yapmak üzere akademik personel tarafından yürütülür. Her dönem başında, öğrencinin o dönemde izleyeceği dersler akademik danışmanın önerisi ile belirlenir. Gerekli hallerde bölüm başkanın onayı ve ilgili yönetim kurulunun kararı istenir.

kademik danışmanlar arasındaki eşgüdüm, Akademik İşlerden sorumlu Rektör Yardımcılığı tarafından sağlanır. Akademik danışmanlık yapacak öğretim elemanlarının sorumluluk ve görevleri 'Öğrenci Akademik Danışmanlık Yönergesi' ile oluşturulur.