Uluslararası Öğrenci

uluslararasi ogrenci

Uluslararası Öğrencilerimize Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi'nde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hayatlarını kolaylaştırmayı, sevdirmeyi ve ülkemizde öğrenim görmeyi özendirici faaliyetler düzenlemeyi görev edinmiştir.

Bu kapsamda; uluslararası öğrencilerin diğer tüm öğrencilerle kaynaşmalarını sağlayarak, üniversite ortamını onlar için çekici kılmak amaçlanmaktadır.