Mezuniyet İşlemleri

diplomaMezuniyet Koşulları:

 • Programın öngördüğü müfredatı tamamlamış Üniversite ve Bölümünün gerektirdiği koşulları yerine getirmiş ve kümülatif (CGPA) ortalamaları 2.00 ve üzeri olan öğrenciler Lisans ve Ön-lisans programlarından mezun olmaya hak kazanırlar. Yüksek Lisans programlarından mezun olabilmesi için öğrencinin kümülatif not ortalamasının (CGPA) 3.00 ve üzeri olması gerekmektedir.
 • Mezuniyet aşamasına gelmiş 3.50 – 4.00 Kümülatif Not Ortalaması' na (CGPA) sahip öğrenci "Yüksek Şeref" derecesi ile mezun olmaya hak kazanır. Yine mezuniyet aşamasına gelmiş 3.00 – 3.49 Kümülatif Not Ortalaması' na (CGPA) sahip öğrenci de "Şeref" derecesi ile mezun olmaya hak kazanır.

Mezuniyet İşlemlerinin Takibi

İlişki Kesme İşlemleri

 • Mezun olabilmek için tüm koşulları yerine getirmiş mezun adayı öğrencilere, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından "Mezuniyet Mektubu" gönderilir. Mezuniyet Mektupları bölüm sekreterliğinden alınır.

 • Mezuniyet Mektupları 2 adet olup,

 • 1. Mektup mezun adayı öğrencinin diplomada yazılacak olan isim kontrolünü ve mezuniyet törenine katılım bilgilerini içermektedir.

 • 2.Mektup finallerin başlaması ile birlikte bölümlere gönderilir. İçerisinde Mezuniyet Tören Bilgileri, İlişki Kesme İşlemleri, Mezuniyet sonrası yapılacak işlemler ve Diploma onay işlemlerini içeren bilgi ve formlar bulunmaktadır.

 • Mektup 2’ yi aldıktan sonra aşağıdaki işlemler sırasıyla takip edilir.

 • Mezuniyet için İlişki Kesme formu Öğrenci İşleri Müdürlüğünden alınır.

 • Belirtilen Banka ve hesap numaralarına 300 TL Diploma Harcı yatırılır.

 • İşlemler bittikten sonra aşağıda belirtilen belgeler Öğrenci İşleri Müdürlüğünde bulunan ilgili bölüm masasına teslim edilir. 

 • Mezuniyet İlişki Kesme Formu

 • Diploma Harç Dekontu