Ders Yükü

ders yuku

Derslere Kayıt ve Dönem Ücretleri Her dönem için ilgili eğitim-öğretim müfredat programında gösterilen dersler, o dönemin normal ders yüküdür.

Ancak, akademik danışmanın önerisi ve bölüm başkanının kararı ile bir öğrencinin bir dönemde alacağı ders yükü, o dönemin normal ders yüküne göre en çok 1 ders azaltılabilir veya 2 ders artırılabilir.

Ders artırımı durumunda, öğrencinin burslu olduğuna bakılmadan alacağı her ilave ders için öğrenci ek ödeme yapmak zorundadır. Ders yükünün azaltılması halinde ise, öğrenci bıraktığı dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadır ve bırakılan ders için ücret iadesi yapılmaz. Son dönemde bulunan öğrenciler, akademik danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile ders sayısını değiştirilebilir.

Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca her dönem başında Rektörlük tarafından ilan edilen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencinin her dönem başında kayıt olacağı dersler, başarı durumu ve bu Tüzük hükümleri göz önünde tutularak danışmanının tavsiyesi ile belirlenir. Herhangi bir dönemde, bir öğrencinin kredi-saat yükü 15 krediden az olamaz.

Normal ders yükünden fazla kredi almak isteyen başarılı (CGPA en az 2.50/4.00) olması gerekmektedir. Dönem kaydının yapılabilmesi için o dönem harcının ödenmiş olması gerekir. Akademik dönem başında her bir öğrencinin alacağı ders kredisaat toplamı 15 krediden az olamaz..