Başvuru ve Kayıt İşlemleri

kayitBAŞVURU İÇİN

Her yıl Rektörlük Üniversite’ye giriş için başvurma tarihini, süresini ve kesin kayıt koşullarını belirler ve ilan eder. Üniversiteye giriş ile ilgili her türlü işlem için, Üniversite Öğrenci İşleri Kayıt ve Kabul Müdürlüğüne başvurulur.

GEÇ KAYIT YAPTIRMA

Öğrenci, Dilekçe ve İtiraz İnceleme Komisyonu’nca kabul edilecek özrüne dayanarak geç kayıt yaptırabilir.

Geç kayıt süresi derslerin başlama tarihini takip eden 2 haftadır. Geç kayıt için uygulanacak ek harç miktarı her yıl kayıt dönemlerinden önce Mütevelli Heyet başkanlığınca tespit edilip Rektörlük’çe uygulanır .

KAYIT SİLDİRME

Öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yazılı başvuru ile ve Üniversite idaresince öngörülen işlemleri tamamlamak sureti ile kaydını sildirebilir.

Bir dönem içerisinde herhangi bir geçerli özrü olmadan bir ders veya çalışmanın %25 veya fazlasına katılmayan öğrenci o dersten başarısız sayılır ve “F” notu alır.