Yeşil Kampüs

yesil kampusYeşil Kampus, “Kampusteki Enerji ve Su Kaynaklarının İsrafının Önlenmesi” amacıyla yürütülen bir toplumsal sorumluluk çalışmasıdır.

  • Kampüs dâhilindeki enerji üretimi (jeneratörler), iletimi ve tüketimindeki verimliğin artırılması,

  • Bilinçsiz kullanım ve israfın önlenmesi,

  • Enerji maliyetlerinin sürdürülebilir kılınması amacıyla kampusun karbondioksit salınımının azaltılması,

  • Arazi kullanımı ve yağmur suyu yönetim planı ile doğal kaynakların korunmasının sağlanması,

  • Atık yönetim planı ile çevre kirliliğinin önlenmesi, toplumun enerji ve çevre konularında bilinçlendirilmesi,

  • İklim değişikliği ile mücadele edilmesi üniversitemizin Yeşil Kampüs politikası için belirlemiş olduğu hedeflerdir.

Bu amaçlar doğrultusunda On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Kampüsü “Yeşil Kampus Stratejsi” ile hedeflerini ve hedeflere yönelik eylemlerini ortaya koymaktadır.