Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans Programında çağdaş yaşama uyum sağlayabilecek, kavramsal ve akılcı düşünebilen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Muhasebe ve Vergi Uygulama Programı; muhasebe ve vergi konularında hizmet veren şirketlerin, mali müşavirlik bürolarının, ticari işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe ve finans servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp (Serbest Muhasebeci Mali Muşavirlik Bürosu) çalıştırabilecek nitelikli ara insan yetiştirmeyi hedefleyen dört yarıyıllık (2 yıl) bir yükseköğretim programıdır.