Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Akademisyeninden Yeni Bir Kitap

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Akademisyeninden Yeni Bir Kitap

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Prof. Dr. Ayman Kole'un yeni kitabı çıktı.

''Eğitimde Medya Teknolojisi: Uganda ve Ötesi'' adlı kitap İngiltere'de yayımlandı.

Bu cilt, medya teknolojisinin günümüz gençliği arasındaki öğrenme kalıpları ve davranışları üzerindeki etkisini inceleyen nadir perspektifler de dahil olmak üzere, ulusal ve uluslararası bilim adamları tarafından sağlanan medya ve eğitime ilişkin özel bir inceleme sunuyor.

https://ethicspress.com/products/media-technology-in-education