Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyonumuz

 Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi TÖMER, Türkçe’yi gerek akademik gerekse de sosyal gereksinimleri için etkili kullanma becerisine sahip hedef kitle yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra OKKÜ TÖMER verdiği Türkçe eğitimiyle alanında ön plana çıkmayı ve Kıbrıs’ın yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öncü kurumlarından biri olmayı kendine misyon edinmiştir.

Vizyonumuz

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi TÖMER, teorik eğitimi, uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan Türkçe dil bilgi ve becerilerini kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

                                                     

ONBEŞ KASIM KIBRIS ÜNİVERSİTESİ

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

(TÖMER)       

    Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi TÖMER tarafından Türkçeyi daha akıcı, anlaşılır ve kendinden emin bir şekilde konuşmak isteyen bireylere yönelik olarak düzeyleri ile eş değerde konuşma sınıfları açılacaktır. Bu program gerek karşılıklı konuşma gerekse sözlü anlatımda söz varlığını geliştirmeye ve zenginleştirmeye, bireyin kendisini daha rahat ifade edebilmesine ve günlük dil gereksinimlerini karşılayabilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Türkçe konuşma eğitimi alan öğrenciler, eğitimlerini tamamladıktan sonra sosyal ve çalışma hayatlarında düzeylerine uygun olarak kendilerini Türk dilinde çok rahat ifade edebilirler. Konuşma sınıfları A1, A2, B1, B2 düzeylerini kapsamaktadır.

   Konuşma sınıflarına kaydı yapılan öğrencilere, belirlenecek program kapsamında öğrencinin düzeyine göre Türkçe konuşma eğitimi verilecektir. Hafta içi, sabah ve öğle grupları oluşturulacaktır.

   Tüm dersler, görsel her türlü ders araç gereçleriyle desteklenen uygun eğitim programlarıyla yapılmaktadır. Türkçe kursları, bir ay süren 80 saatlik yoğun kurslar, iki ay süren 96 saatlik kurslar ve üç ay süren 150 saatlik kurslar olarak düzenlenmektedir.

   Hafta içi sabah ve öğle grupları açılacaktır.

   Bunun yanında kurumların amaçları doğrultusunda müfredat ve ders saatleri düzenlenerek isteğe bağlı özel alanlara yönelik eğitim dersleri geliştirilmektedir. Konuşma sınıflarına on yedi yaş ve üzerindeki herkes başvurabilir

Önemli bilgiler 

Konuşma sınıfları öğrencilerin düzeylerine göre oluşturulacaktır.

Konuşma sınıfları 8, 12, 16,  haftalık kurslar şeklinde olacaktır.

Konuşma sınıfları haftada 5 gün, günde 3 ders olarak planlanmıştır.

Ders saatleri ve günleri öğrencinin durumuna göre düzenlenebilir.

Konuşma sınıflarına on yedi yaş ve üzeri tüm bireyler kayıt yaptırabilir.

Derslere %80 devam mecburiyeti vardır.

Sınıf kontenjanı 7 – 10 kişidir.

Bir ders saati 40 dakikadır.

   Yurt içinden ve yurt dışından Türkçe’yi öğrenmek isteyen tüm bireyler, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Dil Okulu’na kayıt yaptırabilir.

  

Sınavlar  

   Tüm kursların sonunda hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi amacıyla dört temel beceriyi (okuma, dinleme, yazma, konuşma) ölçmeye yönelik kurs atlama sınavları yapılmaktadır. Sertifika sınavlarında (A1,A2,B1,B2) bir beceriden başarısız olan kursiyer, bütünleme sınavına girebilirken birden çok beceriden başarısız olan kursiyer kurs tekrarı yapmaktadır.

   Sınav yapılmayan kurslarda Okutman, değerlendirmeyi öğrencilerin derse katılımlarına, verilen ödevlerin dönütlerine, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır.

 

Akademik programın hedef kitlesi  

   Akademik Türkçe için Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesinin ve diğer Türk üniversitelerinin farklı bölümlerinde lisans-yüksek lisans ve/veya doktora eğitimi devam eden C1 Düzeyinde diploma sahibi öğrenciler ve C1 Türkçe kursuna devam etmekte olan bireyler başvuru yapabilir.

Programın amacı  

   Akademik Türkçe kursu, öğrencilerin yükseköğrenim hayatlarında ihtiyaç duydukları Akademik Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik bir programdır. Bu kursun amacı öğrencilerin Türkçe söz varlığını zenginleştirmek, tüm dil becerilerini (konuşma, dinleme, okuma ve yazma) kendi alanlarında akademik düzeyde geliştirmek, bireylerin Türk dilinde bilimsel araştırmalar yapmalarına ve bilimsel metin oluşturmalarına yardımcı olmaktır.

*Akademik Türkçe kursuna katılabilmek için en az C1 Türkçe sertifikasına ve/veya C1 düzeyinde Türkçe eğitimine devam ettiğini gösterir belgeye sahip olmak gerekmektedir.

*Hafta içi sabah ve öğleden sonra grupları olacaktır.

*Toplam süre 8 veya 16 hafta olarak planlanmıştır.

*Haftada 3 gün ve günde 3 ders yapılacaktır.

*Derslere %80 devam mecburiyeti vardır.

*Ders içerikleri; ödev hazırlama, sunum hazırlama, alanlarındaki akademik metinleri inceleme ve dört temel beceride (konuşma, dinleme, okuma, yazma) metin oluşturma şeklinde olacaktır.

*Kurs bitiminde uygulanacak sınavda başarılı olan öğrencilere “Akademik Türkçe Sertifikası” verilecektir.