Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı (Tezli-Türkçe)

1. PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER

1.1. Kurum/Fakülte/Bölüm/Programın Adı

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ‘Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık’ Bölümü tezli bir yüksek lisans programıdır.

1.2. Kurum/Fakülte/Bölüm/Programın Öğrenim Dili

Öğrenim dili Türkçe’dir.

1.3. Kurum/Fakülte/Bölüm/Programın Açılma Gerekçesi ve Vizyonu

 Bilim ve teknolojideki değişmeler çeşitli açılardan yaşamı kolaylaştırırken pek çok sorunu da birlikte getirmekte; modern yaşamın insan üzerindeki olumsuz etkileri giderek artmaktadır. İnsanlar bir yanda kendilerini doğru tanıma, yeteneklerini geliştirme, sağlıklı iletişim kurabilme; öte yanda çevrede olup bitenleri algılama, anlama ve gerçekçi kararlar alabilmede eskiye oranla daha çok sorunla karşılaşmakta, dolayısıyla daha çok destek ve yardıma ihtiyaç duymaktadırlar. 

Her gün daha da karmaşıklaşan aile, akran ve iş ilişkileri; bilgi kirliliği, gelecek kaygısı ve yalnızlık nedeniyle çeşitli psikolojik sorunlar yaşayan çocuk ve gençlere yardım edecek iyi yetişmiş rehberlere ihtiyacı artırmaktadır. İletişim araçları ne kadar çeşitlenip çoğalırsa çoğalsın, bilgiye ulaşmak ne kadar kolaylaşırsa kolaylaşsın, okullardaki danışmanların yeri ve önemi hiçbir zaman değerini kaybetmeyecektir.

Yukarıdaki bağlamda her zaman bilimi kendine rehber edinen, yeniliklere açık, çağın gereklerini yerine getiren, insan sevgisiyle dolu ve rehberleri yetiştirmek fakültemizin temel amacı olacaktır.

  • Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Bölümü; görmesini bilen, empati kurabilen ve insanların sıkıntılarını aşmaları için onlara nasıl yardım edilebileceğini bilen rehberler yetiştirecektir.
  • Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Bölümü’nün misyonu çağın koşullarına uygun, aydın, sosyal sorumluluk sahibi ve kuramsal bilgisini günlük problem çözmeye taşıyacak öğretmenler ve uzman psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz; öğretmede ve öğrenmede İstekli, kişilere birey olarak değer veren ve başarılı olmaları için çaba gösteren katı ve yargılayıcı olmayan, yüksek başarıyı hedefleyen,  kişileri yüreklendiren ve destekleyen uzman rehberlik ve psikolojik danışman hizmet yarışına katılmaktır. 

1.4. Program İçin Öngörülen Öğrenci Sayıları

Program 2020-2021 eğitim-öğretim yılında başlatılması planlanmaktadır. Önümüzdeki beş yıl için alınması düşünülen öğrenci sayıları yıllar bazında şöyledir:

ÖĞRETİM YILI

ÖĞRENCİ SAYISI

2022-2023

50

2023-2024

100

2024-2025

100

2025-2026

150

2026-2027

200

 

1.5          Mezunların Alacağı Unvan

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun olanlar “Uzman Rehberlik ve Psikolojik Danışman” unvanı alırlar.

1.6          Mezunların İstihdam Alanı ve Piyasanın Talebi

Türkiye, KKTC ve dış dünyada Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık eğitiminin önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle bu alandan mezun olan öğrencilerimizin iş bulma sorunu yaşamayacağı düşünülmektedir

1.7. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunları

  • Resmî ve özel okullarda,
  • Rehberlik ve araştırma merkezlerinde,
  • Üniversitelerin psikolojik danışma merkezlerinde,
  • Askeri birliklerde
  • Hastanelerde çalışabilir.
  • Ayrıca  yüksek lisans ve doktora yaparak çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olabilirler.

1.8. Mezuniyet İçin Gerekli Koşullar

Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; minimum 21 kredilik 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları, yayın şartını sağlamaları, tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet İçin Staj veya Benzeri Çalışma Gerekliliği

Bu lisans programında zorunlu staj gerekli görülmemiştir.

1.9. Alınması Gereken Dersler

Öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçmeli tüm derslerin adları ve kredileri EK-1a ile dönem bazında sunulmuştur.