Süt ve Süt Ürünleri Bölümü

Süt ve Ürünleri (MYO) Bölümü

Süt ve Ürünleri (MYO) Bölümü, öğrencilerine süt işleme, süt depolama, ayırma, homojenleştirme ve pastörize etme işlemlerini içeren bir eğitim sağlar. Tüm bu eğitim konusunu oluşturan işlemlerin yanı sıra, sütten yoğurt, tereyağı ve peynir üretimi konularını da kapsamı içinde bulundurur.

Süt ve Ürünleri bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler “Süt ve Teknolojisi Önlisans Diploması” alma hakkına kavuşur. Süt ve Ürünleri (MYO) Bölüm, 2 yıllık önlisans programıdır.

Süt ve Ürünleri (MYO)

Süt ve Ürünleri (MYO), sıvı sütün üretimi, bu sütün işlenmesi ve pazarlanması ile alakalı olan ilke ve uygulamaları kapsamaktadır. Bu program kapsamında; Sütün bileşenleri, temel süt işleme prensipleri (Buna örnek olarak; Pompalama, pastörizasyon, ayırma gösterilebilir. ), sütün depolanması, sütün dağıtımı, sütün güvenliği ve kalitesi yer alır.

Süt ve Ürünleri (MYO) Bölümünün Amacı

Süt ve Ürünleri (MYO) Bölümünün amacı; sıvı haldeki sütün üretiminden bu sütün işlenmesi ve pazarlanmasına kadar olan tüm süreçler hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip bireyler yetiştirerek ilgili sektöre önemli bir katkı ve yarar sağlamak olmaktadır.

Süt ve Ürünleri (MYO) Mezunlarının Yaptığı İşler

Süt ve Ürünleri (MYO) bölümünü başarıyla tamamlayan ve mezun olma hakkını elde eden bireyler, süt ve ürünleri üretimi sektöründe yer alırlar. Bu sektörde ise süt ve ürünlerinin işlenmesinden pazarlanmasına kadar olan tüm süreçlerde önemli sorumluluklara sahip olurlar.

Süt ve Ürünleri (MYO) Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Süt ve Ürünleri (MYO) Bölümünü başarıyla bitiren mezunların başta Süt ve Süt Ürünleri üzerine faaliyet gösteren özel firmalar olmak üzere devletin ilgili bakanlıklarının bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda iş bulma ve çalışma olanakları bulunmaktadır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Üniversitelerin Süt ve Ürünleri (MYO) Bölümlerinden mezun olan kişilerin iş bulabilecekleri ve çalışabilecekleri çeşitli seçeneklerin varlığı söz konusudur. Bunlardan bazıları ise;

- Sütlü Tatlı Üretim Atölyeleri,

- Dondurma Firmaları,

- Sıvı Süt Üretimi Firmaları,

- Yoğurt ve Ayran Üretim Fabrikaları,

- Peynir Üretim Fabrikaları,

- Süt Kooperatifleri,

- Mandıralar,

Süt ve Ürünleri (MYO) Çalışma Alanları Nelerdir?

Süt ve Ürünleri (MYO) bölümü mezunlarının başlıca çalışma alanlarını Süt ve Süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren çeşitli kurumlar oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra devletin ilgili kurum ve kuruluşları da bu kişilerin önemli çalışma alanları arasında kendisine yer bulmaktadır.