Tarım ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

  • Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

  • Biyoyakıt Bitkileri ve Teknolojisi Bölümü

  • Gıda İşleme Bölümü

  • Su Ürünleri Bölümü

  • Elektrik ve Enerji Bölümü

  • Makina ve Metal Teknolojileri Bölümü

Hemen Başvur