Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

Program Detayları

Uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren sürekli kendini geliştiren ve örnek gösterebilen, çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı ve girişimci