Turizm Fakültesi

turizmFakülte; konaklama, seyahat, ulaştırma ve yiyecek içecek işletmelerindeki üst düzey ve birim düzeyinde görev alacak yöneticiler ile ara eleman olarak sorumluluk üstlenecek insan gücü yetiştirmektedir. İyi yetişmiş ve dil bilen personel önemini giderek artırmaktadır. Üniversitemiz bu açığın kapanmasına katkı yapmayı hedef almıştır.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ HAKKINDA

Dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan Turizm sektörü, dünya ekonomisine ve istihdamına büyük katkılar sağlamaktadır. Bugün dünya genelinde her 11 çalışandan 1’nin çalıştığı sektör, dünya ekonomisinin içerisinde yaklaşık olarak  % 3.58 oranında pay alarak önemli bir yer tutmaktadır. Dünya Turizm Örgütü’nün öngörülerine göre 2026 yılına kadar turizm ve seyahat sektöründe çalışan sayısının 370 milyona ulaşması, her 9 istihdamdan 1'inin sektörden olması tahmin edilmektedir.

Ülke ekonomileri için son derece önemli bir sektör olan turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu donanımlı, etkili, turizm bilincine sahip, turizmin sosyal, ekonomik ve teknik yönden gelişimine ön ayak olacak niteliklerle, teorik ve pratik bilgilerle donatılmış, yabancı dil bilen ve yüksek düzeyde bilgi, beceri, sevk ve idare yeteneği olan, araştırarak ve sentezleyerek karar verme gücüne sahip, vizyon sahibi ve yenilikçi yöneticileri ve akademisyenleri yetiştirmek için kurulmuş olan turizm fakültemizin eğitim kadrosu, hem sektör hem de akademik tecrübeleri olan akademisyenlerden oluşmaktadır.

Temel olarak seyahat acentası, tur operatörlüğü, konaklama işletmeciliği ve yiyecek-içecek işletmeciliği, servis teknikleri ve gartronomi derslerinden oluşan eğitim programımız, yabancı dil, merkezi rezervasyon sistemleri, müşteri ile iletişim, satış yöntemleri, muhasebe gibi derslerle de desteklemektedir.

Teorik derslerinin yanında uygulamalı eğitim imkânına da sahip olan öğrencilerimiz, eğitimleri süresince, üniversitemizin hizmetinde olan, Girne Büyük Anadolu Oteli’nde de eğitim görüp, yine bu otelde, diğer Kıbrıs otelleri ve Türkiye’de staj yapma olanağına sahip olduklarından dolayı,  alanları ile ilgili iş ortamını tanıma fırsatı bulup; mezun olunca, turizm endüstrisi açısından son derece önemli olan nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için hazır durumda olacaklardır.

Turizm sektörünün emek yoğun bir sektör olma niteliğinden dolayı, mezun olan öğrencilerimiz için geniş iş imkânlarına da bulunmaktadır.  Eğitimleri süresince alacakları teorik ve uygulamalı dersler sonucunda sektör için yeterli bilgi ve beceriye sahip olacak olan öğrencilerimiz, gerek yurt içi ve gerekse yurt dışındaki otellerde, seyehat acentalarında, havalimanlarında, seyehat işletmelerinde, kruvaziyer gemilerde ve turizm ile ilgili kamu kuruluşlarında iş bulma şansında sahip olacaklardır.

 • Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 4 yıllık bir bölüm olup, öğretim dili İngilizce’dir.

 • Tüm lise mezunlarının tercih edebileceği bir bölümdür.

 • Kadromuzdaki uluslararası deneyime de sahip bir çok öğretim üyemizin yanısıra, sektörden konuklarımız düzenli olarak derslerimize konuk konuşmacı sıfatıyla katılarak bilgi ve deneyimlerini öğrencilerimize aktaracaktır.

 • Oteli olan bir Turizm Fakültesi olmasından dolayı mezun olacak öğrencilerimiz deneyimli eleman olarak yetişmiş ve üniversite – sektör köprüsü kurulmuş olacaktır.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ MEZUNLARININ İŞ OLANAKLARI

Turizm İşletmeciliği ve OTelcilik Bölümü Mezunları;

 • Otellerde ve diğer konaklama tesislerinde,

 • Kruvaziye gemilerde

 • Restoran, cafe, bistro ve benzeri işletmelerde,

 • Seyahat acentalarında,

 • Yat ve marina işletmelerinde,

 • Havayollarının ilgili bölümlerinde,

 • Tur operatörlerinde,

 • Tema parklarında,

 • Günübirlik turizm tesislerinde,

 • Müze ve ören yerlerinde,

 • Akademik hayatta, akademisyen olarak çalışma fırsatlarına sahip olur


NEDEN
ONBEŞ KASIM KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ?

 • Alanın profesyonel işletmelerinden diledikleri zaman faydalanabilecek olması; öğrencilerin boş zamanlarını -hem de mesleki gelişmelerini sağlayacak, yeni ilgi alanları bulacak şekilde- değerlendirmeleri bakımından zengin olanakların sunulması,

 • Oteli olan bir Tuzim Fakültesi olmasından dolayı uygulamalı iş yeri sürecinde kurulan bağ ile mezuniyet sonrasında iş fırsatlarının çeşitlenmesi,

 • Fiziksel ve teknolojik altyapısı ile birçok araştırma geliştime çalışma imkanlarının oluşması,

 • Gelişmiş sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler ile çeşitli öğrenci kulüplerinin yanı sıra doğa ile iç içe bir eğitim sunması.

 • Öğrenciler turizm sektörüyle ilgili meslekleri (ön büro, kat hizmetleri, servis hizmetleri, bar hizmetleri, aşçılık vb.) yakından tanıması,

 • Öğrenenler diledikleri zaman uygulamanın içerisinde oldukları için mesleğe eleştirel gözle bakabilme yetisi kazanacak, öğretim elemanlarıyla birlikte yapılan işlerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapabileceklerdir.

 • Tur operatörlerinde,

 • Tema parklarında,

 • Günübirlik turizm tesislerinde,

 • Müze ve ören yerlerinde,

 • Akademik hayatta, akademisyen olarak çalışma fırsatlarına sahip olur.

Öğretim Üyesi Bilgileri

TOURISM MANAGEMENT AND HOSPITALITY DEPARTMENT

 • Prof. Dr.Meltem Onay (Dekan)

 • Dr.Nahid Azizi

 • Dr.Javaneh Mehran

 • Dr. Ceyda Lale Sancaktar

 • Dr. Asiye Ahu Güzel

 • Dr. Tansel Koray Akman

 • Öğr. Gör.Çağıl Aydar

 • Öğr. Gör.Tekin Birinci

 • Öğr. Gör. Hilmi Birinci

Bölümler

 • Dr.Nahid Azizi

 • Dr.Javaneh Mehran

 • Dr. Ceyda Lale Sancaktar

 • Dr. Asiye Ahu Güzel

 • Dr. Tansel Koray Akman

 • Öğr. Gör.Çağıl Aydar

 • Öğr. Gör.Tekin Birinci

 • Öğr. Gör. Hilmi Birinci

BÖLÜMLER

turizm otel

TOURISM MANAGEMENT AND HOSPITALITY

gastronomy

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI