Ekonomi ve Finans

ekonomi finans

Son 30 yıldır ekonomi, küreselleşmenin temel teşvik edici güçlerinden biri haline gelmiştir. Hızla değişen finansal piyasalarda artan finansal enstrüman çeşitliliği, ekonomik kararların rehberliği ve determinizmi, ekonomi disiplinini küresel değişimi anlama ve yorumlama çalışmasının merkezine yerleştirmektedir. Başta insanlar ve şirketler olmak üzere ekonomik hayatın oyuncuları bu değişimi sürdürmeye devam etmektedir.

Bu değişim ve gelişim sonucunda; dünya ekonomisinde finansal piyasalardaki işlem hacminin parasal tutarı, mal ve hizmet piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin parasal tutarını aşmıştır.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü, küresel değişimin dinamiklerini uluslararası boyutlarda anlayan ve yorumlayan kavramsal ve teknik becerilere sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programımız, geleceğin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji ile donatılmış, üretken, yenilikçi, en az iki dile hâkim ve uluslararası arenada rekabet edebilecek genç insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Donanımlı bireyler olarak mezun olan öğrenciler, özel şirketlerde, kamu kurumlarında, finans sektöründeki şirketlerde, bankalarda, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda istihdam olanağına sahiptir. Yüksek lisans ve doktora gibi akademik ve bilimsel kariyer yapmak isteyen öğrenciler bu yolu izleyebilirler.

EKONOMİ VE FİNANS BÖLÜMÜ MEZUNLARI İÇİN İŞ OLANAKLARI

Ekonomi ve Finans Bölümü mezunları aşağıdaki alanlarda çalışabilirler:

 • Kamu ve özel sektörde,
 • Başta bankalar olmak üzere tüm finansal piyasa kurumlarında,
 • Yönetici adayı olarak,
 • Uzman yardımcısı olarak,
 • Müfettiş veya gümrük ve mali müşavir olarak,
 • Serbest muhasebe, pazarlama ve satış alanlarında,
 • Uzmanlaşmış medya kuruluşlarının ilgili alanlarında,
 • Ulusal ve uluslararası şirketlerin yönetim kadrosunda,
 • Bankalarda ve diğer finansal kuruluşlarda,
 • Araştırma ve akademik kurumlarda ve Merkez Bankası'nda.

NEDEN ONBEŞ KASIM KIBRIS ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS BÖLÜMÜ?

 • Alanının profesyonel kuruluşlarından dilediği zaman yararlanabilmek için; öğrencilere boş zamanlarını değerlendirmeleri için zengin fırsatlar sağlamak - onlara mesleki gelişim sağlamak ve yeni ilgi alanları bulmak için,
 • Şirketlerin sahipli olması nedeniyle uygulanan işyeri sürecinde kurulan bağ ile mezuniyet sonrası iş olanaklarının çeşitlendirilmesi,
 • Fiziki ve teknolojik altyapı sayesinde birçok araştırma, geliştirme ve çalışma olanağının oluşması,
 • Doğa ile iç içe bir eğitimin yanı sıra çeşitli öğrenci kulüpleri ile ileri düzeyde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere yer verilmesi,
 • Öğrenciler her an uygulama imkanına sahip oldukları için mesleğe eleştirel bakabilecekler ve çalışmalarını geliştirmek için öğretim elemanları ile birlikte çalışabileceklerdir.