İşletme Yönetimi

isletme

İşletme Yönetimi Bölümü, öğrencilere kaliteli işletme eğitimi vermede başat rol oynamakta ve kendilerini güncel bilgilerle donatmaya çalışan yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümün nihai hedefi, öğrencilere mevcut iş uygulamalarını anlamak için entegre ve pratik bir yaklaşım sağlamak ve onları kalıpların dışında düşünmek için eğitmektir. Ancak, Bölümün nihai amacı sadece iş liderleri ve girişimciler yetiştirmek değil, aynı zamanda öğrencileri etik ve sosyal sorumluluklar konusunda bilinçlendirmektir.

Bölümün özelliklerinden biri de, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi'nin çok sayıda ulusal ve dünyaca ünlü, genç ve enerjik öğretim üyeleri ve oldukça fazla sayıda yabancı deneyime sahip deneyimli öğretmenlerden oluşan bir karışıma sahip olmasıdır. Araştırma ve öğretim bu bölümün temel amacıdır. Müfredat, nitel ve nicel yaklaşıma dengeli bir vurgu yaparak öğrencileri analitik ve iletişim becerilerini geliştirmeye teşvik eder.

İŞLETME YÖNETİMİ BÖLÜMÜ HAKKINDA

 • İşletme Bölümü 4 yıllık bir bölümdür ve eğitim dili İngilizcedir.
 • Tüm lise mezunlarının tercih edebileceği bir bölümdür.
 • İşletme Bölümü'nün amacı, akademik ve idari personelin ve öğrencilerin kurumun bir parçası olmaktan mutluluk duyduğu, farklı üniversitelerden akademisyenlerin ve iş dünyası profesyonellerinin işbirliği yapmak istediği ulusal ve uluslararası önde gelen işletme bölümlerinden biri olmaktır. Bilimsel ve pratik projeler ve potansiyel öğrenciler tarafından eğitim için tercih edilir.

İŞLETME YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI İÇİN İŞ İMKÂNLARI

İşletme Yönetimi Bölümü mezunları:

 • Kendi işlerini kurabilirler,
 • Çok uluslu şirketlerde lider konumda çalışabilirler,
 • Strateji geliştirme departmanlarında çalışabilirler,
 • Kurumlarda karar destek birimlerinde çalışabilirler,
 • Proje yöneticisi olarak çalışabilirler,
 • İnsan kaynakları yönetimi alanında çalışabilirler,
 • İnovasyon yönetimi birimlerinde çalışabilirler.
 • Bütçeleme ve bütçe yönetimi birimlerinde görev alabilirler,
 • Maliyet analiz birimlerinde çalışabilirler,
 • Firmaların pazarlama departmanında çalışabilirler,
 • Pazar araştırma şirketlerinde çalışabilirler,
 • Veri yönetimi ve analiz birimlerinde çalışabilirler,
 • Dijital pazarlama şirketlerinde çalışabilirler,
 • Yatırım uzmanı olarak çalışabilirler,
 • Finansal planlama ve yönetim birimlerinde görev alabilirler,
 • Bankacılık sektörünün farklı pozisyonlarında çalışabilirler,
 • Kamu yönetimi alanında çalışabilirler,
 • Borsa yatırım danışmanı olarak çalışabilirler,
 • Mali müşavirlik hizmetlerinde çalışabilirler,
 • Danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler.

NEDEN İŞLETME YÖNETİMİ BÖLÜMÜ?

 • Alanının profesyonel kuruluşlarından dilediği zaman yararlanabilmek için; öğrencilere boş zamanlarını değerlendirmeleri için zengin fırsatlar sağlamak - onlara mesleki gelişim sağlamak ve yeni ilgi alanları bulmak için,
 • Şirketlerin sahipli olması nedeniyle uygulanan işyeri sürecinde kurulan bağ ile mezuniyet sonrası iş olanaklarının çeşitlendirilmesi,
 • Fiziki ve teknolojik altyapı sayesinde birçok araştırma, geliştirme ve çalışma olanağının oluşması,
 • Doğa ile iç içe bir eğitimin yanı sıra çeşitli öğrenci kulüpleri ile ileri düzeyde sosyal, sportif ve kültürel aktiviteler sunmaktadır.
 • Öğrenciler her an uygulamada oldukları için mesleğe eleştirel bakabilecekler ve öğretim elemanları ile birlikte çalışarak çalışmalar geliştirebileceklerdir.