Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Program Detayları

Eğitim Programı Eğitim Dili:

Eğitim dili Türkçedir. Derslerin % 40’ı İngilizce olarak verilmektedir. Ekonomi ve Finans, İşletme ile Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümleri İngilizce, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ise Türkçe eğitim ve öğretim yapılmaktadır.

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Onbeş Kasım Üniversitesi’nin küresel nitelikli bir kurum haline gelmek ve uluslararası alanda markalaşmak vizyonuna uygun hedefler koyan fakülte eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra bölgenin kalkınması için bilgiyi üreten, en iyi biçimde aktaran, niteliğe ve özgün çalışmalara odaklanan bir yaklaşımla kurulmuştur. Medeniyetler tarihinin kalbinde yer alan Kıbrıs’ta siyasi, ekonomik ve ticari araştırmalar alanında uluslararası rekabet gücü yüksek öğrenciler yetiştirmeyi ve bu alanlarda bölgenin kalkınması için araştırmalar yapmayı hedefleyen fakültede;

  • Ekonomi ve Finans Bölümü Lisans Programı ( %100 İngilizce )

  • İşletme Bölümü Lisans Programı ( %100 İngilizce)

  • Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümü Lisans Programı (TR / ENG),

  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans Programı

Türkçe eğitim ve öğretim yapılmaktadır.

Siyasal Bilgiler Fakültesi, evrensel geçerliliği olan bilimsel araştırmalar yapmayı ve bu araştırmaları sürdürmeye yetkin öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerine, bünyesinde bulunan bölümlerin çalışma alanlarını, yeni yüzyılın ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde işaret eder ve onlara yol gösterir. Bununla beraber, disiplinlerarası çalışma yeteneği geliştirmiş bireyler yetiştirmek fakültemizin temel hedefleri arasında yer alır. 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi, uluslararası ölçekte bilimsel gelişmelere katkıda bulunmayı, teknolojik, sosyal ve ekonomik gelişmeyi kendine misyon edinmiş bir kurumdur. Fakültemiz de, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürecektir.

Fakültemiz bünyesinde bulunan İşletme, Ekonomi ve Finans, Uluslararası İlişkiler ve AB, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olan öğrenciler, uluslararası örgüt ve kuruluşlarda, devlet kurumlarında, akademik dünyanın her kademesinde ve özel sektörde iş imkanına sahip olacaklardır. Öğrenciler, ana ders programı sonrasında seçecekleri seçmeli derslerle, uzmanlaşmak istedikleri alanlara kendi beklenti ve hedefleri doğrultusunda yöneleceklerdir. Bizim misyonumuz, onları araştırmayı ve öğrenmeyi bilen, kendine ve insanlığa saygılı, özgüvenli bireyler olarak yetiştirmek olacaktır.

Öğrencilerin, çok boyutlu ve interdisipliner bir anlayışla eğitim görmesini amaçlayan Fakülte, uluslararasılaşmaya özel bir önem atfetmektedir. Bu çerçevede Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri teori ve uygulama dengesi düşünülerek hazırlanan eğitim programı ile kendilerini mezuniyet sonrası iş yaşamına hazırlayabileceklerdir. Doğru ve akılcı karar alma yeterliliğine sahip hem bireysel hem de takım içinde verimli çalışabilen, analitik düşünme yetisine sahip bireyler yetiştirmeyi en önemli hedeflerinden gören Fakülte, sadece akademik değil aynı zamanda iş dünyasında da etkili olacak bilgi üreten ve uygulayan araştırmalar yapmayı amaçları arasında ilk sıralarda görmektedir.
Fakülte mezunları kamu ve özel sektörde farklı kademelerde, yazılı, görsel veya sosyal medya alanlarında, uluslararası iktisadi, finansal ve siyasi kuruluşlarda, sivil toplum örgütlerinde, bölgesel kurumlarda ve şirketler çalışma imkanına sahiptirler.