Siyasal Bilgiler Fakültesi

siyasal bilgilerEğitim Programı Eğitim Dili:

Eğitim dili Türkçedir. Derslerin % 40’ı İngilizce olarak verilmektedir. Ekonomi ve Finans, İşletme ile Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümleri İngilizce, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ise Türkçe eğitim ve öğretim yapılmaktadır.

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Onbeş Kasım Üniversitesi’nin küresel nitelikli bir kurum haline gelmek ve uluslararası alanda markalaşmak vizyonuna uygun hedefler koyan fakülte eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra bölgenin kalkınması için bilgiyi üreten, en iyi biçimde aktaran, niteliğe ve özgün çalışmalara odaklanan bir yaklaşımla kurulmuştur. Medeniyetler tarihinin kalbinde yer alan Kıbrıs’ta siyasi, ekonomik ve ticari araştırmalar alanında uluslararası rekabet gücü yüksek öğrenciler yetiştirmeyi ve bu alanlarda bölgenin kalkınması için araştırmalar yapmayı hedefleyen fakültede;

 • Ekonomi ve Finans

 • İşletme

 • Uluslararası İlişkiler ve AB Bölümleri İngilizce,

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü;

Türkçe eğitim ve öğretim yapılmaktadır.

Siyasal Bilgiler Fakültesi, evrensel geçerliliği olan bilimsel araştırmalar yapmayı ve bu araştırmaları sürdürmeye yetkin öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerine, bünyesinde bulunan bölümlerin çalışma alanlarını, yeni yüzyılın ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde işaret eder ve onlara yol gösterir. Bununla beraber, disiplinlerarası çalışma yeteneği geliştirmiş bireyler yetiştirmek fakültemizin temel hedefleri arasında yer alır. 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi, uluslararası ölçekte bilimsel gelişmelere katkıda bulunmayı, teknolojik, sosyal ve ekonomik gelişmeyi kendine misyon edinmiş bir kurumdur. Fakültemiz de, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürecektir.

Fakültemiz bünyesinde bulunan İşletme, Ekonomi ve Finans, Uluslararası İlişkiler ve AB, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olan öğrenciler, uluslararası örgüt ve kuruluşlarda, devlet kurumlarında, akademik dünyanın her kademesinde ve özel sektörde iş imkanına sahip olacaklardır. Öğrenciler, ana ders programı sonrasında seçecekleri seçmeli derslerle, uzmanlaşmak istedikleri alanlara kendi beklenti ve hedefleri doğrultusunda yöneleceklerdir. Bizim misyonumuz, onları araştırmayı ve öğrenmeyi bilen, kendine ve insanlığa saygılı, özgüvenli bireyler olarak yetiştirmek olacaktır.

Öğrencilerin, çok boyutlu ve interdisipliner bir anlayışla eğitim görmesini amaçlayan Fakülte, uluslararasılaşmaya özel bir önem atfetmektedir. Bu çerçevede Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri teori ve uygulama dengesi düşünülerek hazırlanan eğitim programı ile kendilerini mezuniyet sonrası iş yaşamına hazırlayabileceklerdir. Doğru ve akılcı karar alma yeterliliğine sahip hem bireysel hem de takım içinde verimli çalışabilen, analitik düşünme yetisine sahip bireyler yetiştirmeyi en önemli hedeflerinden gören Fakülte, sadece akademik değil aynı zamanda iş dünyasında da etkili olacak bilgi üreten ve uygulayan araştırmalar yapmayı amaçları arasında ilk sıralarda görmektedir.
Fakülte mezunları kamu ve özel sektörde farklı kademelerde, yazılı, görsel veya sosyal medya alanlarında, uluslararası iktisadi, finansal ve siyasi kuruluşlarda, sivil toplum örgütlerinde, bölgesel kurumlarda ve şirketler çalışma imkanına sahiptirler.

Kabul Koşulları

KKTC vatandaşı öğrenciler lise mezuniyetini başarıyla vermek suretiyle Fakültemize kayıt yaptırabilirler. Ayrıca her yıl yapılacak bursluluk sınavlarına da katılabilirler. Türkiye vatandaşı öğrenciler bir yıl içinde YÖK tarafından denklik prosedürlerinin tamamlanmasını müteakiben Fakültemize Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonucuna göre EA puan türünden kabul edilirler. Bursluluk oranları/puan baremi YÖK tarafından belirlenir. Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir.

Kariyer Olanakları

Mezunlarımız, dört yıl boyunca aldıkları eğitim sonucunda elde ettikleri birikimleri sayesinde ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmeleri hedeflenmiştir. Bölümden mezun olan öğrenciler kamu ve özel kuruluşlarda yer alan bütün sanayi ve ticari şirketler, bankalar başta olmak üzere tüm ekonomi ve finans piyasalarında, uzman yardımcısı, uzman, yönetici, yönetici yardımcısı, müfettiş, mali müşavir, pazarlama ve satış gibi gibi faaliyet alanlarında çalışabilmektedirler.

Akademik Kadro

İŞLETME BÖLÜMÜ (BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT)

 • Yard. Doç. Dr. Asiye Ahu Güzel

 • Dr.Oğuzhan Nacak

 • Dr.Duygu Seçkin Halaç

 • Öğr.Gör.Mehmet Uludağ

EKONOMİ VE FİNANS BÖLÜMÜ (ECONOMICS AND FINANCE DEPARTMENT)

 • Yard. Doç. Dr. Koray Akman

 • Yard. Doç. Dr. Anna Golovko

 • Yard. Doç. Dr. Ahmet Çilesiz

 • Öğr. Gör. Ahmet Levent Uludağ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB BÖLÜMÜ (INTERNATIONAL RELATIONS AND THE EU DEPARTMENT)

 • Doç. Dr. Bestami Sadi Bilgiç

 • Doç.Dr. Çiğdem Üstün

 • Dr. Yusuf Özer

 • Dr.Caner Övsan Çakaş

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 • Prof.Dr.Meltem Onay

 • Dr.Haktan Birsel

 • Dr.Elçin Doruk

 • Dr.Yasin Barut

 • Öğr. Gör. İsmail Yeşilova

 • Öğr.Gör.Mustafa Cem Özkaya

BÖLÜMLER

isletme

BUSINESS ADMINISTRATION (%100 İNGİLİZCE)

ekonomi finans

ECONOMICS & FINANCE (%100 İNGİLİZCE)

uluslararasi iliskiler

INTERNATIONAL RELATIONS & EU

uluslararasi iliskiler

ULUSLARARASI İLİŞKİLER & AB

siyaset bilimi

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ