İletişim Fakültesi

Program Detayları

iletisim

İletişim Fakültesi, toplumsal yaşamın temelini oluşturan iletişimin biçim ve araçlarını etkin ve doğru kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler, içinde yaşadıkları sosyal, kültürel ve doğal çevreye duyarlı, yerel ve küresel dinamikleri takip eden, nitelikli iletişimciler olmaları yolunda desteklenmektedir.

Disiplinler arası bir eğitim anlayışından yola çıkan fakültede, yeni medya, görsel tasarım, radyo, televizyon, sinema, reklam ve gazetecilik gibi iletişimin farklı alanlarında öğrencilere kendilerini geliştirme imkanı sunulmaktadır. Kuramsal ve uygulamalı derslerin dengeli bir şekilde dağılımıyla, eleştirel düşünme becerisi olan, yaratıcı ve güncel iletişim teknolojilerine hakim mezunlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yetkin ve güncellenen teknolojik altyapısı ile Kıbrıs’ın en büyük medya kuruluşu olan Birinci Medya Kurumu’na ait radyo, televizyon, dergi ve medya ajansı, öğrencilerimiz için zengin uygulama olanakları sunmaktadır. 1996 yılından bu yana, iki radyo istasyonu, dört televizyon kanalı, iki yüze yakın billboard mecrası ve bir adet medya ajansıyla faaliyet gösteren Birinci Medya Kurumu’nun iletişim sektöründeki deneyimi, öğrencilerimize iletişimin farklı alanlarında kendilerini geliştirmeleri adına eşsiz bir fırsat sağlamaktadır.

Türkçe eğitim verilen fakültede, Yeni Medya Bölümü’nde İngilizce eğitim imkanı bulunmaktadır.

Eğitim Programı Eğitim Dili:

Eğitim dili programın niteliğine göre Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe bölüm içinde derslerin %40’ı ingilizce olarak verilirken, İngilizce bölümlerde derslerin % 100’ü ingilizce olarak yürütülmektedir.