Eğitim Fakültesi

Program Detayları

egitimOKKÜ Eğitim Fakültesi; Araştırmacı, mesleki açıdan donanımlı, iş birliğine açık, öğretmeyi seven ve mesleğine kendini adayan, eğitim teknolojilerini kullanabilen, edindiği teorik bilgileri uygulamaya dökebilen, yaşam boyu öğrenmeye açık olup kendini geliştirebilen, yetiştireceği öğrenciler başta olmak üzere her bireye hoşgörüyle ve nesnel bir bakış açısıyla yaklaşabilen, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, eleştirebilen, bilimsel düşünme becerisine sahip, görevlerinin bilincinde, sorumluluk sahibi, yaratıcı- üretken öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmeyi hedefleyen bir fakültedir.

Eğitim Fakültesi, eğitim bilimleri alanında teorik ve uygulamaya dayalı araştırmalar yaparak bu alandaki bilgi birikimini ve vasıtasıyla eğitimin niteliğini arttırmak; eğitim sorunlarına çözüm üretmek, nitelikli bir lisans eğitim-öğretim yürüterek eğitim bilimleri alanında belirtilen niteliklere uygun öğretmen ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamıştır.

İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal, eğitimsel gelişmedeki yerini, rolünü kavramış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış mezunlar, sürekli gelişmeyi yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş; kamusal yararları gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, yerel ve evrensel düzeyde eğitim-öğretimin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmeyi yükümlülük olarak benimsemiştir.