Eğitim Fakültesi

Program Detayları

egitimİnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal, eğitimsel gelişmedeki yerini, rolünü kavramış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış mezunlar, sürekli gelişmeyi yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş; kamusal yararları gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, yerel ve evrensel düzeyde eğitim-öğretimin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmektir.

Hemen Başvur