Kabul Koşulları

KKTC vatandaşı öğrenciler lise mezuniyetini başarıyla vermek suretiyle Fakültemize kayıt yaptırabilirler. Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, uygulama ağırlıklı eğitim anlayışının yanı sıra, istekli olan öğrencilere kampüs imkanlarını da sunarak kendilerini sosyal ve kültürel açıdan geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. İstekli olan öğrenciler, Kariyer Merkezi ile iletişime geçerek çalışma olanaklarından yararlanabilirler.

Ayrıca her yıl yapılacak bursluluk sınavlarına da katılabilirler. Öğrencilerimizin kariyer planlamaları, uzmanlar ve danışman akademisyenler tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerimizi iş dünyası ile buluşturan kariyer günleri yapılmaktadır. Yurt dışındaki kariyer ve eğitim olanakları öğrencilerimize iletilmektedir. Alanlarında başarılı kişiler davet edilerek paylaşımlar yapılmaktadır. 

Kabul ve Kayıt Koşulları

 KKTC Kayıt sırasında gerekli belgeler:

 • Kimlik Kartı Fotokopisi,
 • Lise Diploması’nın aslı veya Çıkış Belgesi’nin aslı,
 • Lise Diploması’nın 6 adet fotokopisi veya Çıkış Belgesi’nin 6 adet fotokopisi,
 • 6 adet vesikalık fotoğraf,
 • Dönem Harcı (yıllık harcın yarısı ya da ilk taksit)in yatırıldığını gösteren banka dekontu.

Meslek Lisesi Mezunları Kayıt İşlemleri

KKTC Meslek Liselerinden mezun olan öğrencilere uygulanan Sınavsız Geçiş hakkı ile Üniversitenin belirlediği kontenjanlar çerçevesinde iki yıllık ön lisans programlarına öğrenci kabul edilmektedir. Bu programlara başvurular Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Giriş Sınavı Sistemi ile kabul edilecektir. Başvurular Sınav Kılavuzu ile birlikte verilen Meslek Lisesi Mezunları Ön Lisans Programlarına Sınavsız Yerleştirilme Başvuru ve Tercih Bildirim Formu ile yapılmaktadır. Bu formda hangi Meslek Lisesi Bölümü mezunlarının hangi ön lisans programlarına sınavsız girebileceği belirtilmiştir.

Liseyi Yurtdışında Bitiren KKTC Uyruklu Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

Liseyi yurtdışında bitiren KKTC uyruklu öğrenciler’in Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi kayıt işlemleri’ne başlamadan önce KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan lise denklik belgesi almaları gerekmektedir.

Özel Öğrenci Kabulu

Üniversitedeki programlardan herhangi birine kayıtlı olmayan ve kendisine sadece bazı derslere katılabilme izni verilen kişiler ”özel öğrenci” (special student) statüsünde kaydedilirler. Bu statüdeki bir öğrenciye diploma veya ünvan verilemez. Ancak, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve aldığı dersler ile bu derslerdeki başarısını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci olarak kabul edilmek isteyenlerin başvuruları, ilgili Bölüm Başkanı veya Okul Müdürü tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bu öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. Özel öğrenci olarak başvuranlardan en az lise diploması aranır.

Yatay Geçiş

Lisans programına devam etme hakkına sahip olan öğrenciler, Onbeş Kasım Üniversitesi'nin 4 Yıllık Lisans veya 2 Yıllık Ön Lisans Programlarına geçiş için kurallar çerçevesinde başvuru yapabilirler.

Dış Yatay Geçişler

Herhangi bir Üniversite veya dengi bir Yüksek Öğrenim Kuruluna en az bir dönem devam etmiş (Hazırlık Okulu hariç) bir öğrenci Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesine Yatay Geçiş için başvuru yapabilir.

Yatay Geçiş ile ilgili aranan diğer şartlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Bir Üniversite’den çıkarılmamış olmak,
 • Genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.00, 100 üzerinden ise 60 olması,
 • Alttan dersin olmaması,
 • transfer müracaatlarının 2., 3., 4. veya 5. akademik döneme yapılmış olması.

Durumları yukarıdaki şartlara uygun olan adayların müracaatları ilgili Bölüm Kurulunun görüşü alındıktan sonra, Fakülte Kurulunca Bölümlerin önceden belirlediği kontenjanlar çerçevesinde kesin karara bağlanır.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Başvuru Formu (Öğrenci İşlerinden veya 
 • Lise Diploma fotokopisi
 • Not Dökümü Belgesi (Transcript)
 • Ders içerikleri
 • Başvuru ücretinin bankaya yatırıldığına dair banka dekontu.

Değerlendirme ve Sonuçlandırma

Öğrenci İşleri Müdürlüğü'nün ön değerlendirmesinde reddedilmeyen başvurular, ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bu Kurulun belirlediği kriterlere göre değerlendirilerek Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararında, geçiş başvurusu olumlu sonuçlandırılan bir öğrencinin, geçiş öncesi eski bölümünde başarmış olduğu dersler "muafiyet verilen dersler" olarak eski ders kodları, yeni ders kodları, referans kodları ve harf notları ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne bildirilir.

Üniversite İçi Yatay Geçişler

Üniversite içi yatay transfer için başvurular; önceden ilan edilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü yolu ile yapılır ve ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Dört yıllık bir lisans programında öğrenim görmekte olan bir öğrenci, başka dört yıllık lisans programlarına veya iki yıllık ön lisans programlarına geçiş başvurusunda bulunabilir. İki yıllık bir ön lisans programında öğrenim görmekte olan bir öğrenci, iki yıllık ön lisans eğitimi veren diğer programlara geçiş başvurusunda bulunabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Başvuru Formu (Öğrenci İşlerinden veya 
 • Başvuru ücretinin bankaya yatırıldığına dair banka dekontu.

Değerlendirme ve Sonuçlandırma

Öğrenci İşleri Müdürlüğünün ön değerlendirmesinde reddedilmeyen başvurular, ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bu Kurulun belirlediği kriterlere göre değerlendirilip Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.